Mobilné ľadové plochy

Mobilné ľadové plochy
  • inštaláciu pod holým nebom i v halách (tenisové kurty, basketbalové a hádzanárske ihriská, parkoviská, námestia, obchodné centrá, telocvične, atď.)
  • variabilitu rozmerov
  • ľahkú a rýchlu montáž a demontáž
  • uvoľnenie predmetnej plochy (vrátane strojovne) pre iné aktivity
  • uskladnenie kompletnej technologickej zostavy
  • efektívne využívanie priestorov a hlavne energií z aspektu obdobia použiteľnosti
  • pri správnej údržbe a prevádzkovaní, dlhodobá funkčnosť, nízke investičné a režijné náklady
  • v našich systémoch používame výlučne ekologické chladiace médiá